Tang lễ Phúc Ân - Chuyên phục vụ lễ tang trọn gói tại Hải Phòng
ẢNh đại diện

Dịch vụ

Lập đàn

Ngày đăng: 25/01/2018 | Lượt xem: 2495

Ngoài ý nghĩa dùng Dược lực từ Đông, Tây y để chữa trị, Pháp lập đàn Dược Sư là phương pháp dùng Tín lực để chữa trị, cầu nguyện được sự gia trì của Chư Phật. Trong sự Tín lực này cũng có hai duyên:

Cầu Phật và niệm Phật,tin tưởng nơi đức Phật hộ trì, mặt khác niệm Phật thì tự tâm trong lặng, không khởi lên dục vọng thất tình, bệnh tất mau lành.
Đàn Dược Sư được thiết lập để kỳ an Gia đạo và Bổn mệnh. Cầu nguyện Phong điều Vũ thuận, Quốc Thái Dân An. Tùy theo tính chất và bổn nguyện mà Đàn tràng được thiết lập lớn nhỏ, thời gian dài ngắn. Vào dịp đầu năm, các Chùa thường tổ chức Đàn này. Cung thỉnh Các vị Chư Tôn Trưởng lão Chứng minh và luân phiên trì tụng Kinh Dược Sư Bổn Nguyện để cầu nguyện chung cho tất cả Phật tử. Ngoài ra. Khi tư gia có tai nạn hoặc người lâm bịnh nặng, ngoài việc chữa trị bằng Đông, Tây y thì cũng có thể kiến lập Đàn này để cầu nguyện.

Như vậy, ngoài ý nghĩa dùng Dược lực từ Đông, Tây y để chữa trị, Pháp lập đàn Dược Sư là phương pháp dùng Tín lực để chữa trị, cầu nguyện được sự gia trì của Chư Phật. Trong sự Tín lực này cũng có hai duyên:

- Nội duyên: Nghĩa là tự mình cầu Phật và niệm Phật,tin tưởng nơi đức Phật hộ trì, mặt khác niệm Phật thì tự tâm trong lặng, không khởi lên dục vọng thất tình, bệnh tất mau lành.
- Ngoại duyên: Nghĩa là do những người trong gia đình tụng kinh, lễ bái giúp vào. Hoặc thỉnh chư Tăng, chư thiện hữu trợ duyên lễ Phật, tụng kinh để đem tâm tưởng tha lực phù trì, hiệp cùng tự lực, tất nhiên có được một năng động lực mạnh mẽ mà khiển bệnh tình chóng dứt.
Muốn đạt được sự lý dùng sức tin tưởng trị liệu, người Phật tử cần phải biết rõ nghi thức tụng kinh Dược sư, tụng thường hay tụng hội.

1. NGHI THỨC TỤNG KINH DƯỢC SƯ

Tụng thường: Nghiã là đối trước bàn Phật mà đem kinh Dược sư ra tụng, nhất tâm cầu nguyện hồi hướng công đức để cho người bệnh chóng được bình phục.
Việc tụng này có thể tổ chức ngay tại trong gia đình hay cầu thỉnh một vị Tăng tụng cho ở chùa cũng được, điều cốt nhất là người cầu tụng cũng như người tụng đều phải chí thành. Gia chủ tín thành nhưng thầy tụng có tính cách là sự tụng thuê, miễn sao xong việc thì thôi, thì không có công hiệu. Ngược lại người tụng kinh chí thành mà người gia chủ coi là một sự bất đắc dĩ phải chiều ý mà tổ chức tụng chứ không thật tâm muốn tụng, hoặc cố tổ chức cho có tiếng vang đối với bạn bè, hàng xóm v.v...nghĩa là có tính cách cầu danh thì cũng không lợi lạc. Về cách trang biện lễ vật thì cứ tùy tâm biện lễ, cốt được thanh tịnh là hơn.

Tụng hội:Tức là tổ chức lễ đàn Dược sư có bảy vị ngồi tụng hoặc có bảy khu, mỗi khu có bảy vị gọi là đàn Dược sư thất khu.
Việc tụng kinh Dược sư hội cần nên chú ý mấy điểm sau đây: 1. THIẾT LẬP ÐÀN TRÀNG- Ðàn Dược sư có thể thiết lập tại nhà cũng như tại chùa chia làm 7 khu có 7 hình tượng Phật, có tràng phan, bảo cái:

THẤT PHẬT TRỢ TUYÊN DƯƠNG
- Nam mô Tỳ Bà Thi Phật
- Nam mô Thi Khí Phật
- Nam mô Tỳ Xá Phù Phật
- Nam mô Câu Lưu Tôn Phật
- Nam mô Câu Na Hàm mâu ni Phật
- Nam mô Ca Diếp Phật
- Nam mô Thích Ca Mâu ni Phật

BÁT ÐẠI BỒ TÁT GIÁNG CÁT TƯỜNG
- Nam mô Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát
- Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát
- Nam mô Ðắc Ðại Thế Bồ Tát
- Nam mô Vô Tận Ý Bồ Tát - Nam mô Bảo Ðàn Hoa Bồ Tát
- Nam mô Dước Vương Bồ Tát
- Nam mô Dược Thượng Bồ Tát
- Nam mô Di Lặc Bồ Tát

THẬP NHỊ DƯỢC XOA ÐẠI TƯỚNG
- Cung Tỳ La Ðại tướng
- Phạt Triết La Ðại tướng
- Mê Xí La Ðại tướng
- An Ðể La Ðại tướng
- Án Nể La Ðai tướng
- San Ðề La Ðại tướng
- Nhân Ðạt La Ðại tướng
- Ba Di La Ðại tướng
- Ma Hồ La Ðại tướng
- Thân Ðạt La Ðại tướng
- Chiêu Ðỗ La Ðại tướng
- Tỳ Yết La Ðại tướng

Bảy khu được phân định ra: 
Trung Ương -  Thượng phương -  Hạ phương -  Ðông phương -  Nam phương -  Tây phương -  Bắc phương.
Mỗi khu được đặt 1 cái bàn và 7 ghế ngồi, nếu là tụng 49 vị và mỗi bàn 1 ghế ngồi, nếu chỉ có 7 vị ngồi tụng. Về việc bày bàn nên xếp đặt theo 2 phương thức tùy theo vị trí chỗ thiết lập: -  Xếp ngang -  bày bàn cùng hướng lên một hướng song song ngang nhau, hoặc giữa 3 bàn và 4 bàn lui xuống một chút.
-  Xếp theo phương hướng -  Trung Ương 3 bàn, rồi 4 bàn 4 phía đâu vào.( Nhìn thấy 5 bàn một hàng ngang , 3 bàn một hàng dọc ). Trung Ương đàn nên được bày biện nguy nga hơn hết và đó là chỗ vị Sám chủ ngồi tụng, nếu được ngoảnh mặt về phương Ðông thì tốt hơn hết.

2. VẬT PHẨM TRANG TRÍ
-  Về thức vật bày biện phải có đủ mỗi bàn:
a/ Ðầy đủ
- Một tượng Phật - Một bát hương - Hai cây nến (đăng) - Hai bình hoa - Hai mâm quả( Năm thứ quả, có năm mầu ) - Trà - Thực( thực vật ăn được như oản khảo hay oản nếp hoặc xôi chè v.v... Về vật phẩm cúng dàng nên y theo lục cúng tức là ở món chay tịnh
b/ Giản tiện
- Một bát hương - Một cây nến - Một bình hoa

share